Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
formats

ماده ۳

ماده 3 :
ارزش افزوده در این قانون ، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد .
VN:F [1.9.22_1171]
تعداد آرا 3 رأی
formats

ماده ۴

عرضه کالا در این قانون ، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است .
تبصره:
کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری ، تحصیل یا تولید می‌شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود ، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد .
VN:F [1.9.22_1171]
تعداد آرا 10 رأی
formats

ماده ۵

ماده 5 :
ارائه خدمات در این قانون ، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم ، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه‌ازاء می‌باشد .
VA:F [1.9.22_1171]
تعداد آرا 1 رأی
formats

ماده ۶

ماده 6 :
واردات در این قانون ، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می‌باشد .
VN:F [1.9.22_1171]
تعداد آرا 0 رأی
formats

ماده ۷

ماده 7 :
صادرات در این قانون ، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد .
VN:F [1.9.22_1171]
تعداد آرا 1 رأی
خانه قانون مالیات بر ارزش افزوده Archive for category "فصل اول: کلیات و تعاریف"