Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

دستورالعمل اجرائی ماده ۱۴۳ مکرر اصلاحی قانون ۷۱/۲/۷

FavoriteLoadingافزودن به علاقه‎مندی‌ها

دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی طی ماده 44  قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371) بنا به وظیفه محوله طبق قسمت اخیر ماده 44 ” قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم “ . مصوب 7 / 2 / 1371 (ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی) , بدینوسیله مقرر میدارد حکم موضوع ماده 44 مذکور با رعایت موارد زیرین بموقع اجراء گذارده شود:

1_ آن مقدار از زیانهای سنواتی , قابل استهلاک از محل تجدید ارزیابی دارائیها خواهد بود که در قالب اساسنامه و برابر مقررات مربوط به تأئید مجمع عمومی صلاحیتدار شرکت رسیده باشد و ماموران و مراجع مالیاتی ذیربط مکلفند مصوبات مجمع بترتیب فوق را , بشرط احراز ملاک عمل در این زمینه قرار دهند .

2- شرکتها منحصراً میتوانند روی اقلام دارائی ثابت تا حد استهلاک مانده زیان سنواتی اقدام به تجدید ارزیابی بنمایند , در غیراینصورت مازاد بر سقف مذکور حسب مولزین قانون ی جز درآمدهای مشمول مالیات منظور خواهد گردید .

3_ عملیات مربوط به تجدید ارزیابی باید برابر آیین نامه موضوع تبصره یک ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 , بموقع در دفاتر قانون ی ثبت گردد .

4_ نظر باینکه استفاده از معافیت مالیاتی در این خصوص بعد از تجدید ارزیابی و ثبت آن در دفاتر صرفاً منوط به پذیرش سهام دربورس اوراق بهادار شده است لذا لازم است شرکتهائی که مایل به استفاده از این معافیت میباشند قبل از هر اقدامی بطرق مقتضی اطمینان حاصل نمایند که پس از تجدید ارزیابی و ثبت آن در دفاتر شرایط پذیرش در بورس اوراق بهادار را احراز خواهند نمود . سازمان بورس اوراق بهادار بمنظور تامین هدف مذکور همکاری لازم را معمول خواهند داشت .

5_ برای کلیه شرکتها اعم از اینکه سال مالیشان با سال شمسی مطابق یا مغایر است , شرط استفاده از این معافیت , پذیرش سهام آنها در بورس تا پایان سال 1372 (خاتمه دوره اجرای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی) می باشد . بنابراین موعد مقرر در بند الف ماده 44 قانون اصلاحی مزبور باید در این محدوده زمانی ملحوظ و مرعی گردد .

محسن نوربخش
وزیر اموراقتصادی و دارائی

VN:R_U [1.9.22_1171]
تعداد آرا 0 رأی

شماره:38160


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

خانه پیوست قوانین دستورالعمل اجرائی ماده ۱۴۳ مکرر اصلاحی قانون ۷۱/۲/۷