Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تفویض اختیار در مورد وصول انواع حق تمبر

FavoriteLoadingافزودن به علاقه‎مندی‌ها

با توجه به اینکه کماکان در زمینه وصول حق تمبر از دستگاه ها و اشخاص حقوق سؤالات و ابهامات در مورد اداره کل متولی دریافت انواع حق تمبر مطرح می باشد. لذا مراتب چگونگی و فرآیند وصول حق تمبر مجدداً با استناد به دستورالعمل رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل اعلام می گردد:

1_ به استناد تفویض اختیار 70708 / 4934 / 230 مورخ 13 / 12 / 1381:

الف) مطالبه ووصول حق تمبر موضوع مواد 44 لغایت 47 ق.م.م و نیز حق تمبر سهام و سهم الشرکه اشخاص حقوقی موضوع ماده 48 ق.م.م در خصوص پرونده های مالیاتی ابوابجمعی در محدوده جغرافیایی استان تهران از اول سال 1382 به اداره کل امور مالیاتی استان تهران معاونت امور مالیاتی شهرستانهای استان تهران محول گردیده (امور مالیاتی کدهای 02 48 و 04 48)

ب) حق تمبر سهام و سهم الشرکه اشخاص حقوقی موضوع ماده 48 ق.م.م پرونده های ابوابجمعی ادارات کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ و شرکت ها (کپی بخشنامه پیوست) در:
ب 1) اداره امور مالیاتی مستقر در اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ.
ب 2) در واحدهای مالیاتی اداره کل امور مالیاتی شرکت ها.

2_ به استناد نامه شماره 7092 مورخ 30 / 4 / 1384 اختیار مطالبه حق تمبر براتهای ارزی به امور مالیاتی استان تهران واگذار گردیده (کپی پیوست) معاونت امور مالیاتی شهرستان های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد 04 48) .

3_ به استناد نامه شماره 29357 / 2888 / 230 مورخ 5 / 5 / 1384 و نامه شماره 16633 مورخ 25 / 4 / 1384 حساب شماره 11 / 496 خزانه نزد بانک مرکزی ج.ا.ا به نام اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ جهت واریز کلیه حساب های 101 الی 104 خزانه مربوط به انواع مختلف درآمدهای مالیاتی موضوع بند 2 نامه شماره 72528 / 4997 / 52 مورخ 20 / 10 / 1381 معاونت هزینه که نسبت به فروش و توزیع اوراق در سطح کشور اقدام نموده و وجوه حاصل از فروش را به حساب های 101 الی 104 واریز می نمایند. (پیوست 1،2،3)

4_ حق تمبر چاپ چک به استناد ماده 44 ق.م.م و تفویض اختیار 70708 / 4934 / 230 مورخ 13 / 12 / 1381 امور مالیاتی استان تهران معاونت امور مالیاتی شهرستان های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد 04- 48)

5_ افزایش ارزش سفته به استناد ماده 45 و 50 و تفویض اختیار 70708 / 4934 / 230 مورخ 13 / 12 / 1381 امور مالیاتی استان تهران معاونت امور مالیاتی شهرستان های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد 02- 48)

غلامعلی فروزش
معاو ن رئیس کل و رئیس ا مور مالیاتی ا ستان تهران

VN:R_U [1.9.22_1171]
تعداد آرا 0 رأی

شماره:15913/250


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

خانه پیوست قوانین تفویض اختیار در مورد وصول انواع حق تمبر