Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

داروخانه

گزارش شماره 446- 5 / 30- 30 / 2 / 1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی مشعر بر طرح این مسئله که آیا صاحبان دارو خانه ها بنا به این دلیل که شغل آنها جزء رشته های بهداشتی ودرمانی است . مشمول معافیتهای موضوع مادتین ماده 139 و ماده 140 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 می باشند یا خیر، حسب ارجاع مشارالیه در جلسه مورخ 2 / 6 / 1372 هیئت عمومی شواری عالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون یاد شده رای هیئت مذکور دراین باره بشرح زیر اعلام گردید:
رای اکثریت:

نظر به اینکه،نسخه پیچی داروخانه ها مستلزم کاربرد نظر تخصصی در امور داروئی و درمانی بوده و این امر مستقیماً مرتبط با رشته های پزشکی است،لذا صرفاً درآمد حاصل از این قسمت از فعالیتهای دارو خانه ها حسب مورد مشمول معافیتهای موضوع مادتین 139 و 140 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی خواهد بود.

علی اکبر سمیعی- حسن عباسی پناه- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده

نظراقلیت:

گرچه رشته های تحصیلی و حرفه ای دارو سازان و دکترهای دارو ساز جزء رشته های پزشکی،بهداشتی و درمانی است،اما حسب استنباط از مفاد مادتین 139 و 140 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و همچنین اصلاحی آنها بشرح مواد 39 و 40 ” قانون شود . شورای اسلامی،صرف خرید و فروش لوازم و مواد بهداشتی و داروئی وسیله دارو خانه ها سبب شمول معافیتهای موضوع مواد مذکور نسبت به درآمدهای حاصل از این ممر نخواهد بود. با این توضیح که حق خدمات فنی پرداختی به مسئولین دارو خانه بلحاظ آنکه این پرداختی در حقیقت بابت خدمات درمانی و مستقیما” مرتبط با خدمات پزشکی است،مشمول معافیت موضوع ماده 139 حسب مورد می باشد.

محمد تقی نژاد عمران- محمدطاهر- محمد رزاقی

شماره:7060/4/30


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *