Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تصویب نامه هیئت وزیران در مورد دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه

FavoriteLoadingافزودن به علاقه‎مندی‌ها

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/10/25 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (120) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسـلامی ایران ـ مصـوب 1389 ـ دسـتورالعمل تبادل اطـلاعات مؤدیان مالیـاتی را به شرح زیر تصویب نمود:
دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه

ماده 1ـ در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون برنامه پنـج ساله پنجم توسـعه جمـهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389
ب ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور
ج ـ پایگاه اطلاعات: پایگاه الکترونیکی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای مؤدیانی مالیاتی 

د ـ ساختار داده‌: قالب (فرمت) تبادل داده‌ای اطلاعات موضوع ماده (2) که توسط سازمان طراحی و در پایگاه اطلاعات تعبیه و اعلان می‌گردد.
هـ ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (222) قانون
و ـ مؤدیان مالیاتی: اشخاص موضوع ماده 1 قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب 1366ـ و اصلاحات بعدی آن
ماده 2ـ دستگاه های اجرایی موظفند بلافاصله پس از راه‌اندازی پایگاه اطلاعات در سازمان، اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای مؤدیان مالیات را به شرح اقلام زیر با رعایت مفاد این دستورالعمل در اختیار سازمان قرار دهند:
الف ـ معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)
ب ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
ج ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری
د ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری
هـ ـ صدور و اخذ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری
و ـ تراکنش‌های جابه‌جایی نقـدینگی (بانکـها، مؤسسـه‌های پولی و اعـتباری، تعاونی‌های اعتبار، صنـدوق‌های قرض‌الحسنه و عناوین مشابه، صرافـی‌ها و همـچنین تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی، گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اسناد اعتباری، ضمانتنامه‌ها و نظایر آن)
ز ـ نقل و انتقال اموال غیرمنقول، سهام و سایر اوراق بهادار
ح ـ تراکنش‌های بیمه‌ای (بیمه‌های اتکایی، باربری و مسئولیت مدنی و بیمه‌های اجتماعی)
ماده 3ـ تبادل اطلاعات و استفاده از اطلاعات موجود در این پایگاه با حفظ محرمانه‌بودن و رعایت ماده 232 قانون مالیات های مستقیم، تنها در چارچوب قانون برای تشخیص، تعیین، وصول و دادرسی مالیاتی خواهد بود.
ماده 4ـ دستگاه های اجرایی موظفند زمینه تبادل اطلاعات موضوع ماده (2) را با هماهنگی سازمان به یکی از روشهای زیر حسب شرایط و زیرساخت های موجود فراهم نمایند:
الف ـ تبادل بر خـط و غیر برخط از طریـق اتصـال بانک اطلاعاتی دسـتگاه اجرایی به پایگاه اطلاعات براساس ساختار داده‌ای تعریف شده توسط سازمان. دستگاه های اجرایی موظفند ماهانه نسبت به بروزرسانی اطلاعات بانکهای خود در این زمینه اقدام نمایند.
ب ـ تبادل از طریق سـایر رسانه‌های الکترونیکی از جمله لوح فشرده (CD) به صورت ماهانه درصورت فقدان زیرساختهای لازم و تا زمان ایجاد زیرساخت ها و اتصال در قالب بنـد (الف). در این صورت، دستگاههای اجرایی موظفند ماهانه اطلاعات بروزرسانی شده مربوط را براساس ساختار داده‌ای مذکور در بند (الف)، در اختیار سازمان قرار دهند.
ماده 5ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاههای اجرایی موظفند بسـترهای ارتباطی و نرم‌افـزاری لازم برای تبـادل اطلاعات موضـوع بند (2) را فراهم نمایند.
ماده 6ـ اطلاعات موضوع ماده (2) این دستورالعمل مشمول مواد 230  و 231 قانون مالیات های مستقیم مستقیم و ضمانت اجرایی مندرج در آن می‌باشد.
                                                                                                                                                                                                             محمدرضا رحیمی
                                                                                                                                                                                                   معاون اول رئیس جمهور
VN:F [1.9.22_1171]
تعداد آرا 0 رأی

شماره:14420/ت47437هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

خانه پیوست قوانین تصویب نامه هیئت وزیران در مورد دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه