Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی

وزارت دادگستری- وزارت امور خارجه

هیئت وزیران در جلسه مورخ 14 / 2 / 1393 به پیشنهاد شماره 10065 / 01 / 92 مورخ 17 / 10 / 1392 وزارت دادگستری و در اجرای ماده 2 آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی – مصوب 1371- تصویب کرد:
وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقت نامه معاضدت قضایی در امور مدنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند در چارچوب متن نمونه معاضدت قضایی در امور مدنی (موضوع ابلاغیه های شماره 51923 مورخ 16 / 10 / 1381 و شماره 168850 مورخ 25 / 8 / 1390 معاونت حقوقی رییس جمهور)،ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانون ی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

شماره:16637/ت 50450هـ


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی