1

ابلاغ ماده ۲۵ تصویب نامه شماره ۱۲۳۲۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی


بدينوسيله مفاد ماده 25 تصويب نامه شماره 123218 مورخ 1393/10/17 ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي و تبصره آن درخصوص رويه بانکها و موسسات اعتباري در اعطاي تسهيلات و نحوه ارائه اطلاعات آن به سازمان امور مالياتي کشور و انعکاس آثار آن در دفاتر دريافت کننده تسهيلات و فروشنده کالا به شرح ذيل، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مي گردد:
“ماده 25- بانکها و موسسات اعتباري موظفند درخصوص تسهيلاتي که براي خريد کالا يا خدمت تخصيص داده مي­شوند مبلغ تسهيلات را صرفاً در وجه فروشنده کالا يا خدمت پرداخت نمايند.
تبصره:
پرداخت مبلغ تسهيلات منوط به وجود صورت حساب قرارداد مذکور در سامانه ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد و سازمان امور مالياتي موظف است امکان استعلام سيستمي صورت حساب هاي سامانه ماده 169 مکرر قانون مستقيم را براي ذي نفعان فراهم نمايد.”

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور