1

ترخیص کالاهای وارداتی موضوع بندهای (۱)، (۴) و (۶) ماده (۳۸) و کالاهای وارده ازطریق پست

بسمه تعالي
باصلوات محمد و آل محمد
وزازت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

هيئت وزيران در جلسه 1394/2/13 به پيشهاد شماره 42271 مورخ 1393/3/20 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد تبصره ماده (131) قانون امور گمرکي ـ مصوب 1390 ـ تصويب کرد:
در اجراي ماده (195) آيين نامه اجرايي قانون امور گمرکي موضوع تصويب نامه شماره 262758/ت47775هـ مورخ 1391/12/29، ترخيص کالاهاي وارداتي موضوع بندهاي (1)، (4) و (6) ماده (38) و کالاهاي وارده ازطريق پست موضوع صدر ماده (39) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1373 ـ و نمونه هاي وارداتي (با ارز متقاضي) درصورتي که به تشيخص گمرک به ميزاني باشد که جنبه تجاري پيدا نکند، توسط شرکت هاي پستي داراي شرايط زير با نظارت و کنترل بلامانع است:
1.داشتن نمايندگي يکي از شرکتهاي معتبر خارجي يا شرکت ايراني داراي نمايندگي درخارج از کشور
2.داشتن پروانه فعاليت در زمينه حمل و نقل هوايي از سازمان هواپيمايي کشوري و پروانه فعاليت در زمينه امور پستي از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ايران
3.داشتن مجوز فعاليت ترانزيت از گمرک جمهوري اسلامي ايران براي محموله هاي ترانزيتي
4.مجاز بودن به حمل سريع طبق اساسنامه شرکت متقاضي
5.تاييد مکان فيزيکي و شرايط مربوط به وسيله گمرک جمهوري اسلامي ايران

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور