1

تصویب‌نامه هیئت وزیران درخصوص شمول کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی

معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه شماره 134020/ت41065هـ مورخ 1387/8/5 را خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنایع و معادن به شرح زیر اعلام نموده است:
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/7/23 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1366ـ تصویب نمود: کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.