1

ابلاغ دادنامه شماره ۹۰۲۰۵-۱ ت/۹۲ مورخ ۲۹-۰۴-۱۳۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت آقایان محمدعلی سیروس و رضا خدابخشی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۹۹۲۷ مورخ ۲۳-۰۷-۱۳۹۲ و تفاهم نامه مورخ ۲۸-۰۶-۱۳۸۹ کانون سردفتران و دفتر یاران


به پيوست تصوير رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري، موضوع دادنامه شماره 90205-1 ت/92 مورخ 29-04-1394 مبني بر عدم ابطال دستورالعمل شماره 9927 مورخ 23-07-1390 و تفاهم نامه مورخ 26-08-1389 بين سازمان امور مالياتي کشور و کانون سردفتران استان تهران، جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي گردد.
عليرضا طاري بخش
معاون ماليات بر ارزش افزوده