1

معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته


در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته نظر همان است که قبلاً گفته شده، نظر مبارک امام راحل (ره) نیز بر همین نهج بوده که درآمدهای آستان و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشند. البته این حکم شامل مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد. لکن چون فعالیت‌های اقتصادی باید شفاف و رقابت‌پذیر باشد توصیه می‌شود که مالیات شرکت‌ها و مؤسسات برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی ـ خرجی عیناً به آستان برگشت داده شود. این مطلب به مسئولان ذی‌ربط نیز ابلاغ شود تا در تصمیمات و اقدامات خود این امر را لحاظ نمایند.
سازمان امور مالياتي كشور