1

ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۲ مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۶

به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 32 مورخ 31/02/1396(تصویر پیوست) مبنی بر تأیید بخشنامه شماره 7/95/260 مورخ 29/01/1395 معاونت مالیات بر ارزش افزوده و نظریه شماره 150702/28292 مورخ 22/12/1394 معاونت حقوقی رئیس جمهور، که مقرر می­دارد:

” نظر به این­که در بند (72) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، برای نوشابه ­های گازدار داخلی و خارجی عوارض پیش بینی گردیده و در ذیل ردیف درآمدی 160123 در جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1393 برای نوشابه ­های گازدار داخلی یه مأخذ 15 درصد و خارجی به مأخذ 20 درصد تعیین­ شده و به موجب بند (الف) ماده(69) قانون الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، عوارض مورد بحث دائمی شده است، بنابراین نظریه و بخشنامه مورد شکایت در اجرای حکم مقنن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ..”

جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می­گردد.

سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دانلود پیوست