1

ابلاغ صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص پارک فناوری پردیس

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره  36-201  مورخ  6/11/1397 دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات­های مستقیم در ارتباط با پارک فناوری پردیس که به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد.

 

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

دانلود پیوست