1

مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات­های مستقیم مربوط به فصل تابستان سال ۱۳۹۹

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیرکل محترم امور مالیاتی

موضوع: مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات موضوع ماده 169 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون  مالیات­های مستقیم مربوط به فصل تابستان سال 1399 

با سلام،

نظر به اینکه در اجرای ماده (10) آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات­های مستقیم مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات فصل تابستان سال 1399 ، تاریخ 1399/08/15 بوده است و با توجه به اینکه تاریخ مذکور مصادف با روز پنجشنبه بوده و برخی از ادارات کل امور مالیاتی از جمله ادارات امور شهر تهران در روز پنجشنبه تعطیل رسمی می­باشند لذا با عنایت به مفاد تبصره(1) ماده(177) قانون مالیات­های مستقیم، مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات فصل تابستان سال 1399 صرفا  برای مودیانی که ادارات کل امور مالیاتی ذیربط آنها در روز پنجشنبه تعطیل رسمی بوده­اند، امروز شنبه مورخ 1399/08/17 اعلام می­شود.

 

محمد مسیحی

معاون درآمدهای مالیاتی