1

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم

  پیرو بخشنامه شماره 210/99/9 مورخ 1399/01/20 به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اینکه در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده، بعد از عبارت «موسسه خیریه  حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور» عبارت «موسسه خیریه راه ایمان مهر، موسسه خیریه زنجیره امید و جامعه خیرین مدرسه ساز» اضافه می شود، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

 

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

دانلود پیوست