1

الزام ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به تعیین ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰ درصد میانگین قیمت های روز منطقه در سال جاری

 نظر به ابهامات و سوالات مطروحه درخصوص چگونگی برگزاری کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 و تعیین ارزش­های معاملاتی سال 1399 املاک، به آگاهی می‌رساند:

1- وفق مقررات ماده مذکور، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (?%) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های مقرر دربندهای (الف) و (ب) تعیین کند. این شاخص هرسال به میزان دو واحد درصد افزایش‌یافته و در سال 1399 به ده درصد (10%) میانگین قیمت‌های روز املاک رسیده است. بنابراین، کمیسیون‌های مزبور موظف است ارزش‌های معاملاتی املاک را معادل 10 درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه در سال 1399 تعیین نمایند.

2- حکم بند 4 مصوبه شماره 165233 جلسه مورخ 1398/12/27 «ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا» موضوع بخشنامه شماره 200/99/1 مورخ 1399/01/05، با هدف «حمایت های مالیاتی دولت از فعالین اقتصادی» صادر شده است و خللی در اجرای منویات قانون­گذار در ماده 64 قانون یاد شده ایجاد نمی­کند.

شایسته است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری نسبت به برگزاری و تشکیل کمیسیون­های تقویم املاک و تصویب ارزش­های معاملاتی املاک سال 1399 مطابق مقررات ماده صدرالاشاره و با رعایت الگوی ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/96/114 مورخ 1396/08/13 اقدام نمایند به نحوی که مصوبات این کمیسیون­ها وفق حکم بخش اخیر ماده مزبور، یک ماه پس از تاریخ تصویب (از ابتدای سال 1400) لازم الاجرا باشد.

 

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی