1

ابلاغ مصوبات سی و نهمین جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

ضمن ارسال تصویر مصوبات سی و نهمین جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا موضوع نامه شماره 78833 مورخ 1399/07/12 رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، حکم مالیاتی مصوبات مذکور به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

“6- تسهیلات کسب و کارهای آسیب دیده در حوزه گردشگری

    برای کسب و کارهای آسیب دیده حوزه گردشگری موضوع ابلاغیه شماره 9689 مورخ 1399/02/07 (زیر رسته های مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا) تسهیلات ذیل فراهم می شود:

 1-7 – بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت شده تا پایان سال 1399 امهال می شود و با تمدید مهلت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال 1399 و هزینه آب، برق و گاز سال 1399 و هزینه های مالیاتی سررسید سال 1399 تا پایان سال 1399 موافقت می شود. “

     منظور از هزینه های مالیاتی در جزء 7-1 فوق الذکر، بدهی های مالیاتی سررسید سال 1399 کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیردولتی در حوزه گردشگری است که مهلت پرداخت آن تا پایان سال 1399 تمدید می شود.

 

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دانلود پیوست