1

بخشنامه در خصوص ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۱ املاک تهران ، شمیران ، شهرری و حومه …

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

نظر به اینکه ارزش معاملاتی سال 1381 املاک تهران،شمیران،شهرری و حومه در تاریخ 17 / 6 / 1381 به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک رسیده و حسب مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از تاریخ 18 / 7 / 1381 لازم الاجرا می باشد. بنابراین توجه خواهند داشت که گواهیهای انجام معامله صادره موضوع ماده 187 قانون مذکور که بر مبنای ارزش معاملاتی سال 1376 محاسبه می گردد،تا تاریخ 17 / 7 / 1381 معتبر خواهد بود و نسبت به معاملاتی که از روز 18 / 7 / 1381 و بعداز آن به ثبت برسند باید مالیات نقل و انتقال مربوط،براساس ارزش معاملاتی فوق الذکر محاسبه و وصول و حسب مورد گواهی انجام معامله صادر و یا تجدید گردد.
مقتضی است مراتب را به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ نمایید.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی