1

اصلاح ارزش معاملاتی در مورد عبارت اسکلت بتونی

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

پیرو بخشنامه شماره 1374- 4155- 211 مورخ 6 / 7 / 81 در خصوص ارزش معاملاتی املاک سال 1381 تهران، شمیران , شهرری و حومه , نظر به اینکه ابهاماتی در خصوص وجه افتراق ساختمانهای بتون آرمه و اسکلت بتونی و یا یکسان بودن آنها مطرح گردیده است , با عنایت به نظر دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشعر بریکسال بودن مفهوم ساختمانهای بتون آرمه (بتون مسلح) با اسکلت بتونی , نتیجتاً این موضوع در تاریخ 11 / 3 / 82 به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن رسیده و پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی لازم الاجرا می باشد .

بنابراین عبارت اسکلت بتونی از ردیف دو ارزش معاملاتی اعیانی حذف و بندهای 1 و 2 صفحه 5 کتاب ارزش معاملاتی املاک سال 1381 بشرح زیر اصلاح می شود.

 
رديف
نوع ساختمان و مصالح بکار رفته در آن
قيمت هر متر مربع
1
ساختمانهاي بتون آرمه (بتون مسلح) يا اسکلت بتوني
000/300ريال
2
ساختمانهاي اسکلت فلزي
000/200ريال

مقتضي است مراتب را به کليه واحدهاي مالياتي تابعه در تهران جهت اجرا ابلاغ نمايند.

عيسي شهسوار خجسته