1

توافق موکول و پرداخت ۵۰% آخرین مالیات قطعی شده

ریاست محترم اتحادیه ……………..

(موضوع تبصره 6 ماده 100 باسلام احتراماً با توجه به درخواست برخی از اتحادیه ها در رابطه با تمدید مهلت درجه بندی و ادامه مباحث مربوط به توافق فی مابین وزارت اموراقتصادی و دارائی و اتحادیه های صنفی و با توجه یه نظر مجامع محترم صنوف تولیدی و توزیعی باطلاع میرساند از آنجا که صرفاً مودیانی میتوانند از مفاد توافقاتی که بعمل خواهد آمد استفاده نمایند که ضمن تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداقل 50 % آخرین مالیات قطعی شده خود بصورت علی الحساب پرداخت نمایند لذا خواهشمند است موضوع را به اطلاع اعضاء خود برسانید تا بتوانند از مهلت باقی مانده استفاده نمایند .

محمدرضایزدی زاده
مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی