1

ابلاغ تصویب نامه شماره ۹۹۶۷۰/ت۴۳۰۸۴ه مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۸ هیئت وزیران در مورد معافیت مالیاتی صنایع جدیدالاحداث مستقر در شهرک های صنعتی خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز استان تهران

تصویر تصویب­نامه شماره 99670/ت 43084 ه مورخ 1388/5/18 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18771مورخ 1388/5/21 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر« صنایع جدیدالاحداث مستقر در شهرکهای صنعتی خارج از شعاع یکصدوبیست کیلومتری مرکز استان تهران به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی ان می­باشند ، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می­گردد .
معاون فنی و حقوقی