1

ابلاغ تصویب نامه شماره ۸۷۱۴/ت۴۲۲۴۰ ه مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۰ هیئت وزیران در مورد معافیت مالیاتی واحدهای جدیدالاحداث در داخل شهرک ها و نواحی صنعتی و مجتمع ­های کشاورزی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کردستان

تصویر تصویب­نامه شماره 8714/ت 42240 ه مورخ 1388/1/20 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18673 مورخ 1388/1/26 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی در داخل شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع­های کشاورزی خارج از شعاع 30 کیلومتری مرکز استان کردستان به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی ان می­باشند» جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.(متن تصویب نامه فوق به موجب تصویب نامه شماره 233508/ت45852ک مورخ 1389/10/18 دهیات وزیران مورد اصلاح قرار گرفته است.) معاون فنی و حقوقی