1

ابلاغ تصویب نامه شماره ۲۳۸۴۷۶/ت ۴۳۳ ه مورخ ۱۳۸۸/۲/۶ هیئت وزیران در مورد تعیین شهرستان فردوس به فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته

تصویر تصویب­ نامه شماره 238476/ت 433 ه مورخ 1387/12/18 هیئت وزیران مبنی بر این که شهرستان فردوس از مصادیق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 است جهت اجرا ابلاغ می‌گردد .
معاون فنی و حقوقی