1

دستورالعمل اجرایی اصلاح شده موضوع ماده (۱۲) آیین نامه تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی ق.م.م

دستورالعمل اجرایی اصلاح شده موضوع ماده 12 آئین نامه تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانونی مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 درخصوص فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری که با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه گردیده جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می‌گردد .
حیدری کرد زنگنه
ماده 1:
تعریف فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف – فعالیتهای انتشاراتی:
مجموعه فعالیتهایی که در فرآیند آفرینش فکری ، تولید فنی ، حروفچینی چاپ ، پخش و فروش کتاب انجام می‌شود تا به صورت مکتوب و یا الکترونیکی عرضه گردد و به دست مصرفکننده برسد .
ب – فعالیتهای مطبوعاتی:
مجموعه فعالیتهایی که در تولید و نشر خبر ، گزارش ، آگهی و اطلاع رسانی ، انتشار و عرضه مطبوعات و نشریات شامل روزنامه و مجله یا دیگر انواع آن به صورت چاپی ، الکترونیکی و یا از طریق رسانه‌های دیگر در دسترس و بهره‌برداری عموم قرار می‌گیرد .
ج –فعالیتهای فرهنگی: مجموعه فعالیتهایی که برای توسعه ارتباطات فرهنگی ، انجام مبادلات فرهنگی ، پرکردن اوقات فراغت و یا در جهت افزایش آگاهی‌های عمومی صورت می‌گیرد ، نظیر:
ترویج ، عرضه ، ارزشیابی ، پژوهش و نقد و بررسی آثار فرهنگی و هنری ، آموزش‌های فرهنگی و هنری ، اجرای صحنه‌ای ، نمایشگاهها ، مسابقات و جشنواره‌های فرهنگی و هنری .
د- فعالیتهای هنری:
مجموعه فعالیتهایی که درفرآیند خلاقیت ، تولید ، تکثیر ، اجرای صحنه‌ای نمایش و توزیع آثار سینمایی ، سمعی و بصری ، موسیقیایی ، هنری نمایشی ، هنرهای تجسمی و مرمت و بازسازی آثار تاریخی ، فرهنگی و باستانی انجام می‌گردد .
ماده 2:
مجوز سندی است که به موجب آن اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند یک یا چند نوع فعالیت از مجموعه فعالیتهای انتشاراتی ، مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری مذکور در جدول پیوست را انجام دهند . انواع مجوزهای صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قرار زیر است .
1-2. پروانه تاسیس ، پروانه بهره‌برداری ، پروانه فعالیت یا مجوز فعالیت و یا عناوین مشابه که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (یا یکی از واحدهای ستادی یا استانی و یا شهرستانی) برای اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور فعالیتهای مندرج در جدول پیوست صادر می‌گردد .
تبصره- در مواردی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنا به اختیارات قانونی صدور مجوزهای موضوع فعالیتهای موضوع این دستورالعمل را به مراجع دیگر تفویض و مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند . در این صورت مجوزهای صادره از سوی آن مراجع در حکم مجوز صادره از سوی وزارت مزبور خواهد بود [1] .
2-2. مجوزهای تبعی:
عوامل دست اندرکار و موثر در انجام فعالیت‌های موضوع یکی از انواع مجوزهای بند 1-2 فوق که به نام شخص حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود ، نسبت به درآمد حاصل از فعالیت موضوع مجوز ، دارای مجوز تبعی محسوب شده نیاز به ارائه مجوز جداگانه ندارند مشروط بر این که واجد یکی از شرایط ذیل باشند:
الف: دارا بودن کارت حرفه‌ای معتبر در زمینه امور فعالیت موضوع مجوز
ب: دارا بودن یکی از مجوزهای موضوع ماده 2
ج: مشخصات آنان در تصاویر برابر اصل شده فهرست مجوز صادره یا شناسنامه اثر برای یک فعالیت فرهنگی و هنری که ایشان نیز از عوامل آن باشند ، قید شده باشد .
د: ارائه نسخه‌ای از قرارداد منعقده با شخص دارای مجوز
ماده 3: مشمولین فصل مالیات بردرآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمدهای حاصله مشمول معافیت بند (ل) ماده 139 اصلاحی این قانون نخواهند بود .
ماده 4: نحوه اجرای تبصره 2 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالیت‌های مندرج در فهرست پیوست براساس بخشنامه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد .
ماده 5: فهرست فعالیتهای موضوع بند ل ماده 139 اصلاحی این قانون هر دو سال یکبار قابل بررسی و تجدید نظر است .
ماده 6: مفاد این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل قبلی موضوع بخشنامه شماره 13963/7040-211 مورخ 82/12/24 می‌شود و با رعایت مقررات آیین‌نامه موضوع تبصره (3) ماده 139 اصلاحی نسبت به درآمدهایی که از ابتدای 1381 تحصیل می‌شود مورد عمل قرار خواهد گرفت .
ماده 7: فهرست فعالیتهای مشمول معافیت این دستورالعمل بشرح جدول پیوست می‌باشد .
سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  
رديف
طبقه فعاليت
نوع فعاليت
فعاليتهاي مشمول
1
انتشاراتي
انتشار کتاب
نويسندگي(تحقيق،تأليف ترجمه،تصحيح،گردآوري)ويراستاري- صفحه آرايي- تصوير گري کتاب-صفحه بندي،حروف چيني-بازآفريني،خطاطي-طراحي جلد،بازنويسي- نشرکتاب اعم از کاغذي يا الکترونيکي – پخش و فروش کتاب
2
مطبوعاتي
2-1 توليد و نشر خبر و اطلاعات
توليد خبر- عکاسي- نقد و بررسي خبر- خبرگزاري- تفسير- توليد و پردازش اطلاعات- اطلاع رساني مکتوب يا الکترونيکي
2-2- انتشارنشريات و مطبوعات
نويسندگي- گزارشگري- نقد تفسير و خبر- روزنامه نگاري – عکاسي مطبوعاتي- تصويرگري مطبوعات- ويراستاري- ترجمه- طراحي مطبوعات-گرافيست و کاريکاتور مطبوعات- طراحي و انتشار آگهي- مديريت تحريريه مطبوعاتي- سردبيري- دبير سرويس- نشر و فروش نشريات و مطبوعات
3
فرهنگي
3-1- مسابقات فرهنگي و هنري
از قبيل مسابقات کتاب خواني، مسابقات هنري، مسابقات قرآني و نظاير آن
3-2- جشنواره هاي فرهنگي و هنري
مراسم – مسابقات و نشست ها که به صورت داخلي و بين المللي انجام مي گيرد.
3-3- نمايشگاه هاي فرهنگي و هنري
از قبيل کتاب،مطبوعات،هنرهاي تجسمي و نظاير آن
3-4- مراسم و مجامع فرهنگي و هنري
آموزش هاي فرهنگي و هنري که توسط آموزشگاه ازاد سينمايي- آموزشگاه آزاد هنري و مؤسسات مجري رشته هاي فرهنگي و هنري در مقطع کار و دانش- پودماني و علمي- کاربردي و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي شود پژوهش هاي فرهنگي و هنري- شبهاي شعر و ادب- نقد و بررسي کتاب و آثار هنري و سينمايي- بزرگداشتها- يادبودها- همايشها- کنگره ها و ساير نشست هاي فرهنگي و هنري
3-5-
تأسيس و اداره کتابخانه عمومي- قرائت خانه- نگارخانه
4
هنري
1- 4- توليد،تکثير، توزيع و نمايش فيلم
فيلم نامه نوسي- تهيه کنندگي- کارگرداني- صدابرداري- صداگذاري- فيلمبرداري- طراحي صحنه، دکور و لباس- تدوين- تدارکات- طراحي و اجراي جلوه هاي ويژه- بازيگري- بدل کاري- چهره پردازي-  خدمات لابراتوري- فيلم- عکاسي فيلم- عکاسي هنري- گويندگي- منشي گري صحنه- مديريت توليد فيلم- آهنگسازي- دوبله- انيميشن سازي- مستندسازي- بازيگرداني – نورپردازي- دستياري گارکردان- صدابرداري و نمايش فيلم و پخش و فروش آثار تصويري.
4-2- توليد،تکثير، توزيع،اجراي صحنه اي موسيقي،پخش و فروش آثارصوتي
تنظيم کننده آهنگ- آهنگ سازي- نوازندگي- شعر- خوانندگي- ضبط و صداگذاري استوديويي و صحنه اي-  گرافيک و عکاسي هنري کارگاه توليد و ساخت ادوات موسيقي- نشر و تکثير و پخش و فروش آثار صوتي (يا صوتي تصويري)
3- 4- تئاتر و نمايش صحنه اي
نمايشنامه نويسي- کارگرداني – تهيه کنندگي – صدابرداري – طراحي و اجراي صحنه- نورپردازي – بازيگري- تدارکات – چهره پردازي-  نمايش صحنه اي(scene) از قبيل پرداه خواني- تعزيه- روحوضي- خيمه شب بازي – عروسکي – سياه بازي و خياباني.
4- 4 – هنرهاي تجسمي
نقاشي- طراحي- خوشنويسي- گرافيک- عکاسي هنري- مجسمه سازي-نگارگري- باستان شناسي- کاوش گري- سفالگري و هنرهاي جديد