1

شرایط برخورداری از تسهیلات معافیت مالیاتی برای کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام‌المنفعه

نظر به این که به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ، کمک‌ها ، هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی موسسات فوق از پرداخت مالیات معاف است ، به اطلاع می‌رساند ، برخورداری از تسهیلات مذکور مستلزم رعایت شرایط و ترتیبات قانونی ذیل خواهد بود:

1- ثبت نام و یا تکمیل مراحل ثبت نام: مودیان فوق با مراجعه به ادارات امور مالیاتی محل فعالیت خود و تکمیل دفترچه ثبت نام نسبت به دریافت شماره مالیاتی اقدام نماید .

2- نگهداری و ارائه دفاتر قانونی

3- تسلیم اظهارنامه ، ترازنامه و حساب سود و زیان حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط (به عنوان مثال مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 پایان تیرماه سال 1389 می‌باشد .)

4- در مورد آندسته از مودیانی که تاکنون نسبت به تعیین ناظر اقدام ننموده‌اند متمنی است که با توجه به مهلت باقیمانده (پایان تیر ماه سال 1389) درخواست‌های خود را به ادارات امور مالیاتی به همراه صورت‌های مالی مذکور تسلیم ، و رسید دریافت نمایند .

5- کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث (حقوق و تکلیفی) .

6- ارائه مجوز فعالیت صادره از مراجع ذیصلاح به اداره امور مالیاتی ذیربط . لذا از صاحبان موسسات خیریه و عام‌المنفعه تقاضا دارد با رعایت تکالیف و مقررات فوق ، سازمان امور مالیاتی کشور را در اجرای امر خدمت رسانی به مودیان یاری نمایند .

سازمان امور مالیاتی کشور