1

تعیین حساب‌های خاص برای کمک به بنیاد سینمایی فارابی و موسسه سینما شهربه موجب تصویب‌نامه شماره 124864/ت 39059ک مورخ 1387/7/23 وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیئت دولت (تصویر پیوست) مقرر گردید: کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب جاری شماره (5005) بانک ملی “شعبه سی تیر ” به نام بنیاد سینمایی فارابی برای تولید فیلمهای سینمایی و بازی‌های رایانه‌ای شاخص و فاخر و نیز به حساب جاری شماره (42050) بانک سپه “شعبه پروفسور حسابی” به نام موسسه سینما شهر برای تعمیر ، تجهیز ، احداث و یا تکمیل سالن سینما و یا پردیس‌های سینمایی و حمایت از مخاطبان و مصرف‌کنندگان تولیدات سینمای ایران ، به عنوان وجوه موضوع ماده (172) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371 تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر می‌شود . نحوه استفاده از وجوه حسابهای یاد شده و موارد مصرف آن منوط به تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود .

معاون فنی و حقوقی