1

اصلاحیه جدول استهلاکات دارائیهای قابل استهلاک گروه ۲۰(صنایع نفت و پتروشیمی)

بخشنامه

اصلاحیه جدول استهلاکات دارائیهای قابل استهلاک گروه 20 (صنایع نفت و پتروشیمی) موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 که در تاریخ 21 / 2 / 1386 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است،جهت اجراء به شرح زیر ابلاغ می گردد:
از ردیف یک جدول گروه 20 فهرست دارائیهای قابل استهلاک (صنایع نفت و پتروشیمی) عبارت ” حفاری ” حذف و ردیف 7 به صورت ” کلیه ماشین آلات،تجهیزات و تاسیسات خاص حفاری با عمر مفید شش سال ” در جدول گروه مذکور درج می گردد.
ضمناً اصلاحیه مزبور برای سال مالی که از 1 / 1 / 1386 به بعد شروع می شود قابل اعمال خواهد بود.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور