1

اطلاعیه در مورد اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیتهای متسقیم

دستورالعمل

بدینوسیله به اطلاع می رساند سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به ارسال گواهینامه ثبت نام حاوی شماره اقتصادی و دفترچه های ثبت نام برای کلیه اشخاص حقوقی نموده است و از کلیه اشخاص حقوقی که موفق به دریافت گواهی نامه مذکور شده اند تقاضا شده است با مراجعه به واحدهای مالیاتی دفترچه های تکمیل شده را بهمراه تصویر و اصل مدارک مورد درخواست به واحد مالیاتی ذیربط ارائه و رسید دریافت نمایند. بدیهی است در زمان مراجعه واحدهای ذیربط پس از تطبیق تصاویر با اصل مدارک، اصل مدارک می بایستی تحویل مؤدی گردد.
چنانچه مؤدی اصل مدارک (از قبیل شناسنامه، کارت شماره ملی و ….) را توسط شرکت پست ارسال نموده است مقتضی است در اسرع وقت پس از تطبیق اصل مدارک با تصاویر مربوط از طریق خدمات پستی پیشتاز دو قبضه برای مؤدی ارسال و از نگهداری آنها در واحدهای مالیاتی جداً خودداری شود.

محمود شکری
معاون عملیاتی