1

بررسی چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و چالشها و موانع پیش روی آن

مدیران کل ستاد
مدیران کل استانها

سلام علیکم

به پیوست گزارش “بررسی چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و چالشها و موانع پیش روی آن”برای صنف طلا و جواهر فروشان ارسال می گردد.
ضروری است ضمن اجرای قانون به توصیه های گزارش در زمینه آموزش و اطلاع رسانی و …. توجه لازم به عمل آید و ترتیبی اتخاذ شود که این مهم فقط به مراحل اولیه اجرای هر مرحله از قانون اکتفا نشود. همچنین لازم است از همه ابزارهای سلبی و ایجابی قانون استفاده شود تا موضوع به نحو شایسته ای مدیریت گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور