1

ابلاغ نظریه معاونت محترم حقوقی به شماره ۱۵۸۵۹۱/۱۷۰۷۵ مورخ ۲۲/۱۰/۹۲ مبنی بر معافیت روغن نباتی خام (تصفیه نشده ) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه
به پیوست نظریه شماره 67767 / 17075 مورخ 09 / 05 / 1392 سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی ریاست جمهوری (تصویر پیوست) درخصوص روغن نباتی تصفیه نشده، که به موجب نظریه شماره 158591 / 17075 مورخ 22 / 10 / 1392 (تصویر پیوست‌) معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور مورد تأیید وتأکید قرارگرفته، جهت اطلاع واقدام لازم ابلاغ می گردد.

علیرضا طاری بخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده

پیوست