1

(نامه اداری) عوارض خروج مسافر از کشور در سال ۹۰

سرتیپ پاسدار جناب آقای دکتر احمدی مقدم
فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراماً، نظر به اینکه مطابق مقررات بند 53 قانون بودجه سال 1390 کل کشور مقرر شده است عوارض خروج مسافر از کشور به استثناء سفرهای زیارتی،حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات و افرادی که معاف از پرداخت بوده اند، ده درصد (10 %) نسبت به سال 1389 افزایش می یابد.
بنابراین در اجرای ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 11 آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مذکور و قانون بودجه سال 1390 عوارض خروج از کشور برای هر مسافر ایرانی از مرزهای هوایی 550،000 ریال و از مرزهای زمینی و دریایی 110،000 ریال می باشد.
بدیهی است عوارض خروج از کشور برای زائرین حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات کماکان از مرزهای هوایی 250،000 ریال و از مرزهای دریایی و زمینی 50،000 ریال خواهد بود.
ضمناً مشمولین تبصره ماده 45 قانون مذکور (به شرح ذیل) از پرداخت وجوه و عوارض خروج از کشور مستثنی می باشند.
دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند،همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی
لذا در اجرای مقررات مذکور خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به مراجع ذیربط اعلام می گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور