1

تسلیم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال ۱۳۹۲

با عنایت به اینكه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول (فصل بهار) سال 1392 روز شنبه مورخ 15 / 04 / 1392 می باشد، لذا ضروری است كلیه ادارات كل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مؤدیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند:

1_ جهت تسهیل امور مؤدیان، كلیه واحدهای خدمات مؤدیان كه فهرست آنها قبلاً اعلام شده، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

2_ ساعات حضور كلیه كاركنان بخش‌ مالیات بر ارزش افزوده در روزپنجشنبه مورخ 13 / 04 / 1392 از ساعت 8 صبح الی 18 بعد از ظهر و روز شنبه مورخ 15 / 04 / 1392 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 20 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری یاد شده،تعداد و ترتیب حضور همكاران با توجه به مراجعات وحجم عملیات و سایر موارد به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.

3_ ضروری است همكاران در حوزه‌های مختلف دفاتر ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده در مدت مورد اشاره با حضور در اوقات كاری اعلام شده برای ادارات كل ،با آمادگی كامل نسبت به پشتیبانی همه جانبه عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی اقدام نمایند.

4_ ادارات كل امور مالیاتی مكلفند صرفاً نسبت به دریافت اظهارنامه‌های الكترونیكی اقدام و از دریافت اظهارنامه‌های دستی خودداری نمایند.مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مؤدیانی كه موفق به ثبت اینترنتی نگردیده‌اند؛ صرفاً در 2 ساعت پایانی روز شنبه مورخ 15 / 04 / 92 منوط به اخذ تعهدنامه كتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مؤدیان محترم (مطابق فرم نمونه) و همچنین درج اطلاعات مؤدی درفهرست اظهارنامه‌های دستی تسلیمی، بلامانع می باشد. ضمناً اطلاعات مربوط به اظهارنامه دریافتی حداكثر ظرف مدت دو روز پس از پایان روز 15 / 04 / 1392 به دفتر نظارت بر امور اجرایی این معاونت ارسال گردد.
لازم است مدیران كل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند كه به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممكن به مؤدیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه كلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند.

علیرضا طاری بخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده