1

ارسال فرم در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده

پیرو بخشنامه شماره 4961 مورخ 23/03/1389 و با توجه به فراخوان مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون توسط فعالان اقتصادی، جهت پاسخ به استعلام مودیان محترم مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده ، به پیوست فرمهای شماره 17، 16 و 22 جهت بهره برداری ایفاد می‌گردد
پیوست