1

اطلاعیه مهم قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی (مؤدیان محترم مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده) آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه اول (فصل بهار) ۱۳۸۹، پایان روز ۱۵/۰۴/۱۳۸۹ است

با توجه به نزدیك شدن زمان تسلیم اظهارنامه دوره سه ماهه اول (فصل بهار) سال 1389 مالیات بر ارزش افزوده و طرح سوالاتی در رابطه با امكان تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه این نظام مالیاتی در فصل مزبور، بدینوسیله به اطلاع مودیان محترم می‌رساند: با عنایت به قانون مالیات بر ارزش افزوده، مهلت تسلیم اظهارنامه سه ماهه اول (فصل بهار) سال 1389 این نظام مالیاتی تا پایان روز 15 / 04 / 1389 می‌باشد و این مهلت تمدید نخواهد شد.
بنابراین از مودیان محترم درخواست می‌شود به منظور بهره مندی از تسهیلات و جلوگیری از اعمال جرائم قانون ی موضوع مواد    22، 23 و 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مهلت مقرر قانون ی (01 / 04 / 1389 لغایت 15 / 04 / 1389) نسبت به تكمیل اظهارنامه مالیاتی دوره مذكور و پرداخت مالیات و عوارض متعلق از طریق سامانه اینترنتی WWW.eVAT.ir اقدام نموده و نسخه چاپی اظهارنامه مالیاتی را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم و یا ارسال نمایند.
معاونت مالیات بر ارزش افزوده