1

اطلاعیه آموزش رایگان نظام مالیاات بر ارزش افزوده قابل توجه اتحادیه ها، تشکل ها، انجمن های صنفی بخش های تولیدیف توزیع و خدمتی سراسر کشور وهمچنین سایرمتقاضیان آموزش نظام مالیات بر ازش افزوده

پیرو اطلاعیه‌های متعدد قبلی، سازمان امور مالیاتی كشور در چارچوب وظیفه اطلاع رسانی و آموزش مؤدیان و سایر ذینفعان نظام مالیات بر ارزش افزوده، بار دیگر آمادگی خود را برای برگزاری دوره های آموزشی مستقیم و رایگان این نظام مالیاتی توسط متخصصین و مسئولین اجرای این نظام مالیاتی اعلام می دارد.
كلیه تشكل ها و فعالان بخش خصوصی و سایر علاقمندان می توانند تقاضای شركت خود، شامل: مشخصات متقاضی، تعداد شركت كنندگان و محل برگزاری دوره آموزشی را كتباً و از طریق شماره نمابر 88920411 (021) به این سازمان اعلام نمایند تا ترتیب برگزاری رایگان دوره های آموزشی مربوطه برای ایشان داده شود.
ضمناً قانون ،دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، اطلاعات پایه و عمومی،پاسخ به سؤالات عمومی و … در ارتباط با این نظام مالیاتی از طریق پایگاه اطلاع رسانی این نظام مالیاتی به نشانی www.VAT.ir در دسترس عموم مردم و فعالان اقتصادی می باشد.
همچنین پاسخگویی به سوالات عمومی وكلی در زمینه این نظام مالیاتی از طریق نزدیك به 300 واحد خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده ادارات كل امور مالیاتی استان ها در سراسر كشور كه در شهرستانهای هر استان مستقر و نشانی و شماره تلفن ایشان در نشانی اینترنت www.eVAT.ir/VATOffices موجود می باشد و همچنین از طریق شماره تلفن های 17- 88920415 (021) بخش اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزوده، قابل ارائه می باشد.