1

اطلاعیه بسیار مهم مرحله دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

در اجرای مفاد ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب دستور مقام محترم ریاست جمهوری مبنی بر هماهنگی، ایجاد رضایت‌مندی و آماده سازی اصناف برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بر اساس هماهنگی ها و توافقات صورت گرفته با شورای اصناف كشور و مجامع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی و امور صنفی توزیعی و خدماتی، بدینوسیله از كلیه فعالان اقتصادی شاغل در فعالیتهای موضوع بند (الف) ماده 96
قانون مالیاتهای مستقیم (اعم از حقیقی و حقوقی) مشتمل بر افراد زیر:

1_ دارندگان كارت بازرگانی و كلیه واردكنندگان و صادر كنندگان؛

2_ صاحبان كارخانه ها و واحدهای تولیدی كه برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر می شود؛

3_ بهره‌برداران معادن؛

4_ صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای، انفورماتیك، رایانه‌ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم، همچنین حسابداران رسمی شاغل و مو‌سسات حسابرسی عضو جامع حسابداران رسمی ایران؛

5_ صاحبان متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر؛

6_ بنكداران، عمده فروش ها، فروشگاههای بزرگ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع كالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها؛

7_ نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی؛

8_ صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری،زمینی، دریایی و هوایی باربری؛ (به استثناء واحدهایی كه صرفا به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند) ؛

9_ صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور؛

10_ صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی؛
دعوت به عمل می‌آید به منظور شركت در برنامه های آموزشی و آماده سازی اجرای مالیات بر ارزش افزوده اقدام به ثبت نام در این نظام مالیاتی به ترتیب زیر بنمایند.
یادآوری:

1_ مشمولین این مرحله از ثبت نام، علاوه بر فعالان اقتصادی هستند كه در مرحله اول موظف به ثبت نام بوده اند.

2_ مشمولین این مرحله از ثبت نام با هر میزان فعالیت مكلف به ثبت نام می باشند.
بسیار مهم: زمان اجرای این نظام مالیاتی توسط این دسته از فعالان اقتصادی پس از تكمیل برنامه های آموزشی و آماده سازی مذكور با هماهنگی شورای اصناف كشور اعلام خواهد گردید.
واجدین شرایط فوق الذكر بایستی جهت اجرای ثبت نام در این نظام مالیاتی به سامانه اینترنتی عملیات الكترونیكی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.eVAT.ir مراجعه نموده و فرآیند ثبت نام را كه مشتمل بر اقدامات زیر است، به انجام برسانند:

1_ مراجعه به سامانه فوق الذكر و تكمیل اطاعات اولیه در بخش “انجام پیش ثبت نام”و دریافت شماره رهگیری حداكثر تا تاریخ 16 / 11 / 1387 ؛

2_ پاكت حاوی نام كاربر و رمز عبور، جهت تكمیل مراحل ثبت نام، ظرف مدت یك هفته از تاریخ دریافت شماره رهگیری پیش ثبت نام توسط سازمان امور مالیاتی كشور از طریق پست پیشتاز ارائه خواهد گردید؛

3_ مراجعه مجدد به سامانه اینترنتی مذكور، پس از دریافت پاكت حاوی نام كاربر و رمز عبور و درج كامل اطلاعات بنگاه اقتصادی در بخش “انجام ثبت نام”سامانه اینترنتی ثبت نام؛
درج اطلاعات در بخش های مختلف فرم ثبت نام می‌تواند به صورت یكجا و یا در چند مرحله (و با”ثبت موقت”اطلاعات در هر نوبت) صورت پذیرد؛

4_ “تایید نهایی و ارسال اطلاعات”وارد شده ثبت نام، چاپ و دریافت نسخه ویژه چاپی اطلاعات ثبت نام ارائه شده توسط سامانه اینترنتی ثبت نام؛

5_ ارسال نسخه چاپی فرم ثبت نام (ارائه شده توسط پایگاه اینترنتی ثبت نام) ؛
كلیه صفحات این نسخه چاپی باید توسط كاربران مهر و امضاء مجاز گردد و به همراه تصویر مدارك مورد نیاز ثبت نام به شرح مشخص شده در سامانه، توسط پست پیشتاز دو قبضه به نشانی: تهران، صندوق پستی 6779 / 19395 حداكثر تا تاریخ 30 / 11 / 1387 توسط مودیان ارسال گردد.
توجه:‌ مراكز خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده كه فهرست آنها در سامانه اینترنتی عملیات الكترونیك مالیات بر ارزش افزوده درج گردیده است، در كلیه استانهای كشور آماده ارائه اطلاعات مورد نیاز و انجام عملیات ثبت نام الكترونیكی اصناف مشمول این مرحله از ثبت نام خواهند بود.
برنامه آموزشی فعالان اقتصادی كه در این مرحله مشمول ثبت نام می باشند، متعاقبا اعلام خواهد گردید.
جهت كسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این نظام مالیاتی به پایگاه اطلاع رسانی این نظام مالیاتی به نشانی www.VAT.ir مراجعه فرمائید.
این اطلاعیه در حكم بخشنامه به ادارات كل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده سراسر كشور محسوب می‌گردد.