1

متن مواد ارجاعی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده


ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي- وضع هر گونه عوارض به كالاهاي ترانزيتي به پيشنهاد شوراي عالي هماهنگي ترابري و تصويب هيات وزيران خواهد بود.