1

ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم

موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

الف- كمكهای نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمانهای خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارتخانه ها یا موسسات دولتی و شركتهای دولتی یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی كه مشمول مالیات فصل حقوق است .

ب- وجوه یا كمك های مالی اهدائی به خسارت دیدگان جنگ ، زلزله ، سیل ، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر.

ج- جوایزی كه دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات كشاورزی پرداخت می نماید.

تبصره: ضوابط اجرائی بندهای الف و ب طبق آییننامه‌ای خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت كشور تهیه خواهد شد.