1

ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۸۸

وزارتخانه‌ها ، موسسات دولتی ، شهرداریها ، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (95) این قانون مکلفند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی ، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی ، داوری ، مشاوره ، کارشناسی ، حسابرسی ، خدمات مالی و اداری ، نویسندگی ، تألیف و تصنیف ، آهنگ سازی ، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی ، نقاشی و دلالی و حق العمل کاری ، هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بورسها ، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس [1]، بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز ، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه ، اجاره ماشین‌آلات اداری و محاسباتی ، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای ، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی ، هوایی و دریایی ، ماشین‌آلات و کارخانجات و سردخانه‌ها ، انبارداری ، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع ، هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی وتأسیساتی ، تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات ، نقشه کشی ، نقشه برداری ، نظارت و محاسبات فنی ، قرارداد [1] حمل و نقل و وجوهی كه بابت حق نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي كنند پنج درصد آن را به عنوان علي الحساب ماليات مودي (دريافت كنندگان وجوه ) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ذيربط ارسال دارند.‌ تسهیلات اعطایی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر 5% مالیات‌علی‌الحساب موضوع این ماده نبوده و در آن گونه موارد بانکها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد‌به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
تبصره 1:
در مورد انجام امور مربوط به اين ماده چنانچه قراردادي تنظيم گردد كارفرما مكلف ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسيد تسليم نمايد.
تبصره 2:
در مواردي كه منابع درآمد مذكور در اين ماده كلا از پرداخت ماليات معاف باشد كسر علي الحساب ماليات به شرح فوق به شرط استعلام قبلي و كسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفي است .
تبصره 3:
در مواردي كه وجوه مذكور در اين ماده در صندوق دادگستري و امثال آن توديع و يا وسيله مراجع اجرايي وصول و ايصال مي گردد توديع كننده مكلف به كسر ماليات نخواهد بود و انجام تكاليف مقرر در اين ماده به عهده متصدياني خواهد بود كه دستور پرداخت وجوه مذكور را صادر مي كنند.
تبصره 4:
در مورد قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از تاريخ اجرا اين قانون باشد كارفرما مكلف است طبق مقررات ماده مذكور عمل نمايد.
‌تبصره 5:
سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از‌طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد .
(موارد زیر به موجب بخشنامه شماره 10000/5883-211 مورخ 1382/10/27 به این ماده اضافه شده است .)
1- ساخت هر نوع ماشین‌آلات ، قالب‌ها ، دستگاه‌ها ، قطعات ، ابزارآلات ، سالن‌های فلزی و قطعات پیش ساخته بتونی .
2- حفاظت و نگهبانی- تخلیه و بارگیری و صفافی و جابجا کردن کالاها برای ارزیابی و انوانتر و تفکیک کالا در اماکن گمرکی .
3- ساخت پاکت- کارتن- جعبه و قوطی .
4- طبخ غذا و سایر خدمات جنبی .
5- هرگونه چاپ و صحافی .
6- برگزاری سمینارها ، جلسات ، جشنواره‌ها و همایش‌ها .
7- آگهی تبلیغاتی .
8- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی .
(موارد زیر به موجب بخشنامه شماره 65200/3808-211 مورخ 1385/11/29 به این ماده اضافه شده است .)
1. خدمات تعمیر و نگهداری هر نوع وسائل نقلیه موتوری زمینی ، هوایی ، دریایی و ریلی ، ماشین‌آلات و تجهیزات اعم از اداری و غیره که به موجب قراردادها انجام می‌شود .
2. خدمات اسکان کارکنان دستگاهها و موسسات دولتی و غیردولتی در هتلها و سایر اماکن به همراه خدمات جانبی که به موجب قرارداد انجام می‌شود .
3. خدمات آموزشی از هر قبیل .
4. خدمات نمایشگاهی به منظور استفاده از تسهیلات و امکانات جانبی نمایشگاه .
5. خدمات بیمه‌ای (‌اعم از درمانی و بهداشتی)
6. هر نوع خدمات مدیریت .
7. خدمات نگهداری فضای سبز .
8. خدمات بسته‌بندی (‌هر نوع محصول به هر شکل و با هر نوع جنس) .
9. حق الزحمه پرداختی بابت ارائه خدمات پشتیبانی و همچنین بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات پایانه‌های بار و مسافر به موسسات مربوطه اعم از ریلی ، فرودگاهی و پروازی ، بندری و پایانه‌ای زمینی .
10. هر گونه حق الزحمه بابت تصفیه و تبدیل قند و شکر .
11. حق الزحمه پرداختی بابت استفاده از تجهیزات و تاسیسات مخابراتی .
‌تبصره 6:
سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و‌پس از رسیدگی‌های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم‌این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمانها و مؤسساتی که به نحوی از‌اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت‌کند.