1

ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۷۲۰۳/ت ۵۳۳۵۵هـ در خصوص شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره­ برداری) در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی

به پيوست تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 57203/ت 53355هـ مورخ 16/05/1395 که مقرر نموده:

«شرايط شکلي و محتوايي مجوز فعاليت (بهره­ برداري) در مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي به ترتيبي است که حسب مورد توسط سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي و سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادي تعيين و ابلاغ مي­شود مبناي استفاده از معافيت­هاي مالياتي، زمان شروع فعاليت (بهره­ برداري) مندرج در مجوز است که از سوي سازمان­هاي يادشده(حسب مورد) اعلام مي­شود.» جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي­گردد.

در اين ارتباط به پيوست تصوير نامه شماره 2623/40/952 مورخ 07/07/1395 معاون محترم توليد، صادرات و فن­آوري شورايعالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي منضم به فرمت مجوز فعاليت پيمانکاران خارج از محدوده بابت فعاليت در محدوده مناطق مذکور ارسال مي گردد.

سيدکامل تقوي نژاد
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
پیوست

200-95-50-1

200-95-50-2

200-95-50-3

200-95-50-4

200-95-50-5

200-95-50-6

200-95-50-7

200-95-50-8