1

معافیت خودروهای برقی- بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

به موجب تبصره ماده (9) قانون هوای پاک مصوب 1396/04/25 مجلس شورای­ اسلامی­ مقرر گردیده: «خودروهای برقی- بنزینی، موتور سیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد.»

بر این اساس عرضه کالاهای مذکور مشمول معافیت قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.(اک 26/07)

 

محمد مسیحی

معاون مالیات بر ارزش افزوده