1

چگونگی معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار

در اجرای بند الف ماده 99 برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(1394- 1390) مصوب 1389/10/15 که از ابتدای سال 1390 لازم‌الاجرا می‌باشد کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده‌اند حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ قانون مورد اشاره مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند . عدم ثبت ، تخلف محسوب می‌شود و لیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نخواهد بود .همچنین در اجرای بند ب ماده قانونی فوق الذکر معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان بورس ، فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان پذیر بوده و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار می‌باشد لذا ضمن رعایت تبصره 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به منظور قابل قبول بودن هزینه‌های مربوط به سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار ضروریست:
مأموران مالیاتی در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی کلیه اشخاص حقوقی که اقدام به انتشار اوراق بهادار نموده‌اند ، نسبت به ثبت شدن معاملات اوراق بهادار در سازمان بورس و اوراق بهادار حسب مورد از بورس یا فرابورس ، استعلام لازم را به عمل آورده و در راستای اجرایی شدن مواد قانونی فوق الذکر اطمینان حاصل نمایند .
سازمان امور مالیاتی کشور