1

اعلام مهلت تسلیم اظهارنامه ۸۲ محدوده تهران بزرگ تا ۸۳/۰۵/۰۳

نظر به اینکه روز چهارشنبه 31 / 4 / 83 به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تعطیل رسمی بوده و ادارات امور مالیاتی تهران بزرگ (تهران،شمیران و شهرری) با توجه به تصویب نامه 67768 /ت 250 ه مورخ 9 / 7 / 1369 هیاًت محترم وزیران و مصوبات وزارت متبوع معطوف به تصویب نامه مذکور از سنوات قبل روزهای پنجشنبه تعطیل بوده اند.
لذا به استناد تبصره 1 ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم روز شنبه 3 / 5 / 83 به عنوان اولین روز بعد از تعطیل جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1382 موًدیان تهران بزرگ (تهران،شمیران وشهرری) محسوب خواهد شد.
خواهشمند است مراتب را به ادارات کل امور مالیاتی تحت نظارت ابلاغ فرمایند .

علی اکبر سمیعی
معاون فنی وحقوقی