1

فهرست مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/2/20 بنا به پیشنهاد شماره 100/17257 مورخ 1387/2/29 معاونت برنامه‌‍‌‌‌‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1. شهرستان‌ها ، بخش‌ها و دهستان‌های مندرج در فهرست پیوست که تایید شده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیات وزیران است ، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می‌گردند . مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اختصاراً در این تصویب‌نامه ، “مناطق کمتر توسعه یافته” نامیده می‌شود .
الف- قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و شهرستان‌ها و بخش‌های محروم کشور مصوب 1386.
ب- مواد 92 و 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380.
پ- ماده (50) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 (تنفیذ شده به موجب ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383) .
ت- قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگی‌های استان‌ها و مناطقی که شاخص‌های توسعه آن‌ها زیرشاخص میانگین کشور است مصوب 1381.
ث- بند ” 4″ اصلاحی قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب 1376.
ج- تبصره (3) بند “الف” ماده (3) اصلاح مواد ی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386.
چ- تبصره (3) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387.
ح- تبصره(2) ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.
خ- ماده (24) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384.
د- مقررات استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383.

تبصره 1- در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست این تصویب‌نامه آمده است ، حسب مورد شامل بخش‌ها ، نقاط شهری و دهستان‌های تابع آن‎‌ها نیز خواهد بود .
تبصره 2- تمامی نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن مطابق ماده (6) تصویب‌نامه شماره 116002/ت 35253 هـ مورخ 1385/9/18 موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی ، مشمول قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند .

2. محدوده جغرافیایی فعلی شهرستان‌ها ، بخش‌ها و دهستان‌های موضوع فهرست پیوست ، ملاک اعمال تسهیلات و حمایت‌های موضوع این تصویب‌نامه می‌باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آن‌ها تاثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایت‌های یاد شده نخواهد داشت .
3. نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آن‌ها در فهرست پیوست نیامده است ، به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:
الف- فهرست ضمیمه تصویب‌نامه شماره 21372/ت 28893 هـ مورخ 1382/4/31 در مورد واحد‌های صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره‌برداری از آن‌ها تا پایان تیر 1388 شروع می‌شود ، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود. (به موجب رای شماره 928 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه 88/929 مورخ 1391/12/23 ) این بند ابطال گردید.)
ب- تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی در مناطق کمتر توسعه یافته به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال 1387 از تسهیلات یاد شده استفاده نموده باشند ، همچنان طبق ضوابط و قرارداد مربوط بازپرداخت خواهد شد .
پ- سهم تخصیص یافته سال 1387 از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی در امور زیر بنایی و عمرانی و نیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی (موضوع ماده (50) قانون برنامه سوم توسعه) و معافیت مالیاتی (موضوع ماده (92) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند (1) این تصویب‌نامه برای شهرستان‌ها و بخش‌ها و دهستان‌هایی که نام آن‌ها در فهرست پیوست نیامده است ، بر اساس ضوابط قبلی تا پایان سال 1387 قابل اعمال است .
4. فهرست پیوست این تصویب‌نامه ، فقط برای قوانین و مقررات حمایتی دولت ، مندرج در بند (1) این تصویب‌نامه ملاک عمل می‌باشد .
5. مفاد این تصویب‌نامه از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می‌باشد .
تبصره- مدت اعتبار فهرست‌های موضوع جزء (ث) و تبصره (2) بند (2) تصویب‌نامه شماره 12290/ت 33051 هـ مورخ 1384/3/24 در مورد قوانین و مقررات موضوع بند (1) این تصویب‌نامه برای سال‌های 1386 و 1387 تنفیذ می‌شود .
6. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است با هماهنگی دفتر امور مناطق محروم کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط ظرف سه ماه بعد از تصویب هر یک از برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، فهرست‌های پیوست را با توجه به میزان توسعه و محرومیت زدایی شهرستان ، بخش و دهستان مربوط بازنگری نموده و همراه با اصلاحات ضروری برای تصمیم‌گیری به هیئت وزیران ارایه نماید .


پرویز داودی – معاون اول رییس جمهور

جدول (1): فهرست شهرستانهاي كمتر توسعه يافته در امور حمايتي

نام استان نام شهرستانها
آذربايجان شرقي چاروايماق، كليبر، ورزقان
آذربايجان غربي سردشت، اشنويه، چالدران، پيرانشهر، تكاب، شاهيندژ، بوكان، بلدشت، چاپپاره، شوط
اردبيل بيله سوار، گرمي
اصفهان فريدونشهر
ايلام دهلران، آبدانان، مهران، دره شهر، شيروان،  چرداول و ملكشاهي
بوشهر ديلم، کنگان، گناوه، دير، تنگستان، جم
چهارمحال و بختياري اردل، كوهرنگ
خراسان رضوي نهبندان، تايباد، خواف، تربت جام، سرخس، كلات، جغتاي، جوين، تخت جلگه، درگز، زاوه
خراسان جنوبي بشرويه، درميان، سرايان، سربيشه، فردوس، نهبندان
خراسان شمالي جاجرم، گرمه، مانه و سملقان
خوزستان باغ ملك، شادگان، ايذه، دشت آزدگان، مسجد سليمان، اميديه، خرمشهر، هنديجان، لالي، انديكا، رامشير، گتوند، هفتگل، هويزه
زنجان ايجرم، طارم، ماهنشان
سيستان و بلوچستان نيكشهر، سرباز، چابهار، خاش، سروان، ايرانشهر، زابل، دلگان، زابلي، زهك، سيب و سوران، كنارك، هيرمند
فارس زرين دشت، قير و كارزين، فراشبد، مهر، خنج، رستم
كردستان ديواندره، بانه، مريوان، سروآباد، سقز، دهگلان، بيجار
كرمان كهنوج، جيرفت، منوجان، عنبرآباد، رودبار جنوب، ريگان، فهرج، قلعه گنج، كوهبنان
كرمانشاه قصرشيرين، جوانمرد، سرپل ذهاب، گيلانغرب، پاوه، ثلاث باباجاني، دالاهو، روانسر
كهگيلويه و بويراحمد كهگيلويه، دنا، بهمئي
گلستان كلاله، گميشان، مراوه تپه
لرستان دلفان
مازنداران سوادكوه
مركزي كميجان
هرمزگان جاسك، حاجي آباد، ابوموسي، بستك، بشاگرد، پارسيان، خمير، سيريك
همدان رزن، كبودرآهنگ
يزد خاتم، ابركوه

 

جدول (2): فهرست بخشهاي كمتر توسعه يافته در امور حمايتي

نام استان نام شهرستانها (نام بخش)
آذربايجان شرقي هريس (خواجه)، اهر (هوراند)، بستان آباد (تيكمه داش)، سراب (مهربان)، ملكان (ليلان)، ميانه (تركمنچاي، كاغذكنان، كندوان)، جلفا (سيدرود)، هشترود (مركزي، نظركهريزي)
آذربايجان غربي اروميه (انزل، سيلوانا، صوماي برادوست)، خوي (صفائيه، قطور)، سلماس (كوهسار)، مهاباد (خليفان، مركزي)، مياندوآب (مرحمت آباد، باروق)، نقده (محمديار، مركزي)
اردبيل خلخال (شاهرود، خورش رستم)، مشگين شهر(ارشق، مرادلو)، كوثر (فيروز، مركزي)، نمين (عنبران، ويلكيج)، نير (كورائيم)، پارس‌آباد (اصلاندوز)
اصفهان آران و بيدگل(كويرات)، اصفهان (جرقويه سفلي، جرقويه عليا)، نايين(اناراك، خور و بيابانك)، اردستان(زواره)، چادگان (چنارود)، سميرم (پادنا، مركزي)، فريدن(بوئين و مياندشت)
ايلام ايلام (چوار)، ايوان (زرنه، مركزي)
بوشهر بوشهر (خارك)،  دشتستان (ارم، بوشگان، سعدآباد، شبانكاره)، دشتي (شنبه و طسوج، كاكي)
چهارمحال و بختياري كيار (ناغان)، لردگان (خانميرزا، فلارد، مركزي، منج)
خراسان رضوي بردسكن (انابد، شهرآباد)، تربت حيدريه (با يك، جلگه رخ، كدكن)، چناران (گلبهار)، سبزوار (خوشاب، روداب، ششتمد)، قوچان (باجگيران)، كامشر (كوهسرخ)، گنادباد (كاخك)، نيشابور (سرولايت، ميان جلگه)، مشهد (رضويه، احمدآباد)، رشتخوار (جنگل)،  زاوه (سليمان)
خراسان جنوبي بيرحند (خوسف)، قائنات (زهان، زيركوه، سده، نيمبلوك)
خراسان شمالي اسفراين (بام وصفي آباد)، بجنورد (رازوجرگلان، گرمخان)، شيروان (سرحد، قوشخانه)
خوزستان آبادان (اروندكنار)، انديمشك (الوار گرمسيري)، بهبهان (آغا جاري، تشان، زيدون)، دزفول (سردشت)، شوش (شاوور، فتح‌المبين)، شوشتر (شعيبيه)
زنجان خدابنده (افشار، بزينه رود، سجاس‌رود، مركزي)، زنجان (زنجانرود، قره‌پشتلو)، طارم (چورزق، مركزي)
سمنان شاهرود (بيارجمند، ميامي)، مهدي‌شهر (شهميرزاد)
سيستان و بلوچستان زاهدان (مييرجاوه، نصرت آباد، كورين)
فارس جهرم (سيمكان، كرديان)، شيراز (ارژن، كربال)، فسا (ششده و قروه بلاغ، شيب كوه، نوبندگان)، فيروزآباد (ميمند)، كازرون (جره و بالاده، خشت، كنارتخته و كمارج، كوهمره)، مرودشت (درودزن، كامفيروز)، اقليد (حسن‌آباد، سده، مركزي)، بوانات (سرچهان، مركزي)، داراب (رستاق، فورگ، مركزي)، سپيدان (بيضا، مركزي، همايجان)، لارستان (اوز، بنارويه، بيرم، جويم، صحراي باغ، گراش)، لامرد (اشكنان، علامرودشت، مركزي)، ممسني (دشمن زياري، ماهورميلاتي، مركزي)، ني‌ريز (آباده‌طشك، پشتكوه، قطرويه)
قزوين بوئين زهرا (آبگرم، اوج، شال)، تاكستان (خرمدشت)، قزوين (رودبارالموت، رودبار شهرستان، طارم سفلي، كوهين)
كردستان سنندج (كلاترازن)، قروه (چهاردولي، سريش آباد)، كامياران (مركزي، موچش)
كرمان كرمان (راين، شهداد، گلباف)، بافت (ارزوئيه، رابر)، بردسير (لاله‌زار)، بم (روداب، نرماشير)
كرمانشاه كرمانشاه (فيروزآباد، كوزران)، سنقر (كليايي)، هرسين (بيستون)
كهگيلويه و بويراحمد گچساران (باشت)، دنا (مركزي)، بويراحمد (لوداب، مارگون)،
گلستان گنبد كاووس (داشلي برون)، آق‌قلا (وشمگير)، راميان (فندرسك، مركزي)، مينو دشت (گاليكش، مركزي)
گيلان رضوانشهر (پره سر)، رودبار (رحمت آباد و بلوكات، عمارلو، خورگام)، رودسر (رحيم آباد)، سياهكل (ديلمان)، لنگرود (اطاقور)، املش (رانكوه، مركزي)، طوالش (حويق، گركان‌رود)، ماسال (شاندرمن، مركزي)
لرستان خرم آباد (پاپي، چغلوندي، زاغه)، اليگودرز (بشارت، ززوماهرو، مركزي)، پلدختر (مركزي، معمولان)، دوره (دوره‌چنگي، شاهيوند، ويسيان)، سلسله (فيروزآباد، مركزي)، كوهدشت (درب گنبد، رومشكان، طرهان، كوناني، مركزي)
مازنداران بابل (بندپي شرقي، بند پي غربي)، بهشهر(يانه سر)، ساري (چهاردانگه، دودانگه)، نور (بلده)، نوشهر (کجور)، نكا (هزارجريب)، گلوگاه (كلباد)
مركزي شازند (زاليان، سربند)، خنداب (قره‌چاي، مركزي)، زرنديه (خرقان)، ساوه (نوبران)
هرمزگان بندرلگنه (مركزي، شيب كوه)، بندرعباس (تخت، فين، قلعه‌قاضي)، رودان (جغين، رودخانه، بيكاه، مركزي)، قشم (شهاب)، ميناب (توكهر، سندرك)
همدان نهاوند (خزل)، همدان (شرا، فامنين)
يزد اردكان (خزائق)، صدوق (خضرآباد)، بافق (بهاباد)، طبس (دستگردان، ديهوك، مركزي)

 

جدول (3): فهرست دهستان‌هاي كمتر توسعه يافته در امور حمايتي

نام استان نام شهرستان‌ها نام بخش
آذربايجان شرقي اسكو ايلخچي (جزيره)
اهر مركزي (ورگهان، آذغان، قشلاق)
تبريز مركزي (اسپران)
جلفا مركزي (شجاع)
سراب مركزي (رازليق، صائين)
شبستر صوفيان (رودقات)
مراغه سراجو (سراجوي جنوبي، قوري چاي غربي، سراجوي شرقي)
مرند مركزي (هرزندات شرقي)، يامچي (يكانات)
ملكان مركزي (گاودول شرقي)
ميانه مركزي (اوچ تپه شرقي، كله بوز شرقي، كله بوز غربي، گرمه جنوبي)
هريس مركزي (باروق، بدوستان شرقي، خانمرود)
آذربايجان غربي اروميه مركزي(باراندوز)، مركزي (دول)
خوي مركزي (رهال)، مركزي (ديزج)
سلماس مركزي (كره سني)
ماكو بازرگان (چايباسار شمالي)، مركزي (قرهسو، چايباسار جنوبي)
مياندوآب مركزي (مرحمت آباد جنوبي، مكريان شمالي)
اردبيل اردبيل مركزي (ارشق شرقي)، هير (فولادلوي جنوبي، هير)
خلخال مركزي (خانندبيل غربي، سنجبد شرقي)
نمين مركزي (دولت آباد، گرده، ويلكيج شمالي)
نير مركزي (دورسونخواجه)
اصفهان اردستان مركزي (همبرات، برزاوند، عليا، كچو)
اصفهان جلگه (امامزاده عبدالعزيز (ع»، كوهپايه (تودشك، جبل، زفره، سيستان)
برخوار حبيب آباد (برخوار شرقي)
چادگان مركزي (كاوه آهنگر)
خوانسار مركزي (پشتكوه)
شاهين شهروميمه مركزي (مورچه خورت)
كاشان مركزي (خرم دشت)
نائين مركزي (بافران، بهارستان، لاي سياه)
اصفهان نجف آباد مهردشت (اشن)
نطنز مركزي (كركس)
ايلام ايلام مركزي (ميش خاص)
بوشهر بوشهر مركزي (انگالي)
تهران ساوجبلاغ طالقان (بالا طالقان، پايين طالقان)
شهريار ملارد (اخترآباد)
فيروزكوه ارجمند (دوبلوك، قزقانچاي)، مركزي (پشتكوه)
كرج اشتهارد (پلنگ‌آباد)
خراسان جنوبي بيرجند مركزي (باقران، فشارود، كاهشنگ، شاخن، شاخنات)
قائنات مركزي (پيشكوه، مهيار، قائن)
خراسان رضوي بجستان مركزي (جزين، بجستان)
بردسكن مركزي(كوهپايه)
تربت حيدريه مركزي (بالا ولايت)
چناران مركزي (بقمج، چناران، رادكان)
درگز مركزي (تكاب)
رشتخوار مركزي (رشتخوار)
فريمان مركزي (بالا بند، سنگ بست)
قوچان مركزي (سودلانه، شيرين دره)
گناباد مركزي (پس كلوت)
مشهد مركزي (درزآب، كارده)
نيشابور مركزي (بينالود)
خراسان شمالي اسفراين مركزي (ميلانو، آذري، زرق آباد)
بجنورد مركزي (آلاداغ)
شيروان مركزي (سيو كانلو، گليان)
فاروج مركزي (سنگر، فاروج)
خوزستان اهواز حميديه (كرخه)، مركزي (غيزانيه، اسماعيليه، سويسه، كوت عبدالله، مشرحات)
آبادان مركزي (بهمنشير جنوبي، بهمنشير شمالي، شلاهي)
بندر ماهشهر مركزي (جراحي)
رامهرمز مركزي (ابوالفارس، حومه غربي)
شوش مركزي (بن‌معلي، حسين‌آباد)
شوشتر مركزي (شهيد مدرس)
زنجان ابهر مركزي (دولت‌آباد)
ايجرود مركزي (ايجرود بالا، گلابر)
خدابنده مركزي (خرارود، سهرورد، كرسف)
زنجان مركزي (بناب، تهم)
سمنان دامغان اميرآباد (قهاب رستاق)
شاهرود مركزي (طرود)
گرمسار ايوانكي (ايوانكي)
سيستان و بلوچستان زاهدان مركزي (حرمك)
فارس ارسنجان مركزي (خبريز، علي آباد ‌ملك)
پاسارگاد پاسارگاد (ابوالوردي، مادرسليمان)، مركزي (سرپنيران، كمين)
جهرم خفر (راهگان)، مركزي (كوهك)
خرم‌بيد مركزي (خرمي، قشلاق)، مشهدمرغاب (شهيدآباد)
شيراز زرقان (رحمت‌آ‌باد)، كوار (فرمشكان)، مركزي (سياخ‌دارنگون)
فسا مركزي(جنگل)
فيروزآباد مركزي (جايدشت)
لارستان مركزي (درزوسايبان)
مرودشت سيدان (رحمت)، مركزي (رامجرديك، محمدآباد)
ني‌ريز مركزي (رستاق، هرگان)
قزوين آبيك مركزي (كوهپايه شرقي، كوهپايه غربي)
بويين‌زهرا دشتابي (دشتابي شرقي، دشتابي غربي)، رامند (ابراهيم‌آباد، رامند جنوبي)
تاكستان ضياآباد (دودانگه سفلي‌)، مركزي (قاقازان غربي)
قم قم مركزي (قمرود)
كردستان بيجار مركزي (سياه‌منصور، نجف‌آباد)
سنندج مركزي (ارندان، حسين‌آباد جنوبي، ژاورود شرقي، سراب‌قاميش، نران)
قروه مركزي (دلبران)
كرمان بافت مركزي (دشتاب، خبر، دهسرد، فتح‌آباد، كيسكان، گوغر)
بردسير مركزي (كوه پنج)
بم مركزي (دهبكردي)
راور كوهساران (حرجند)
رفسنجان كشكوئيه (راويز)، مركزي (خنامان)
زرند مركزي (جرجافك، حتكن، سربنان)
سيرجان مركزي (چهارگنبد)
شهربابك دهج (خبر)، مركزي (مدوارات)
قلعه‌گنج چاه‌دادخدا (رمشك)
كرمان چترود (معزيه)، شهداد (تكاب)، مركزي (درختنگان)
كرمانشاه اسلام آباد غرب حميل (منصوري)، مركزي (حومه شمالي)
سنقر مركزي (باوله، گاورود)
صحنه دينور (حر)
كرمانشاه مركزي (پشت دربند، درود فرامان، ميان دربند، قره سو)
كنگاور مركزي (خزل غربي، قزوينه)
هرسين مركزي (چشمه كبود)
كهكيلويه و بويراحمد بوير احمد مركزي (دشت روم، سپيدار، كاكان)
گچساران مركزي (بي بي حكيميه، ليشتر، بوير احمد گرمسيري)
گلستان آزادشهر چشمه‌ ساران (چشمه ساران)
علي‌آباد مركزي (كتول)
گيلان آستارا مركزي (حيران)
رضوانشهر مركزي (خوشابر)
سياهكل مركزي (توتكي، خرارود)
شفت مركزي (جيرده)، احمد سر گوراب (چوبر)
صومعه سرا ميرزا كوچك جنگلي (گوراب زرميخ)
طوالش مركزي (كوهستاني طالش)
فومن سردارجنگل (آليان، سردار جنگل)
لاهيجان مركزي (ليل)
لرستان ازنا جاپلق (جاپلق غربي)
بروجرد مركزي (دره صيدي)
خرم‌آباد مركزي (كاكا شرف، ازنا، ده‌ پير شمالي، رباط، كرگاه شرقي، كرگاه غربي)
دورود سيلاخور (سيلاخور)
مازندران آمل لاريجان (بالا لاريجان، لاريجان سفلي)، مركزي (چلاو)
بابل بابل كنار (درازكلا، بابل كنار)
بهشهر مركزي (پج هزاره)
تنكابن خرم آباد (دو هزار، سه هزار)، مركزي (گليجان)
چالوس كلاردشت (بيرون بشم، كوهستان)
رامسر مركزي (جنت رودبار، اشكور)
نكا مركزي (پي‌رجه)
مركزي تفرش مركزي (رودبار)
خمين كمره (چهار چشمه)، مركزي (آشناخور)
ساوه مركزي (شاهسونكندي)
هرمزگان ميناب مركزي (كريان، گوربند)
همدان اسدآباد آجين (كليائي)، مركزي (چهاردولي)
بهار صالح آباد (ديمكاران)
تويسركان قلقل رود (قلقل رود، كمال رود)
ملاير جوكار (ترك غربي)، زند (كمازان سفلي، كمازان عليا، كمازان وسطي)، سامن (سامن)
يزد اردكان عقدا (عقدا)
بافق مركزي (سبزدشت)
تفت نير (سخويد)