Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
formats

ماده ۲۵

وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای [ 1] انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.
احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تایید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می‌باشد.
    [1] . ماده 4 قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 1377/2/27 شهید را چنین تعریف نمود:ماده4- منظور از شهید در این قانون، کسی است که جان خود را در راه انقلاب اسلامی و حفظ دست آوردهای آن و یا دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده و یا می‌نماید. ضوابط تعیین مصادیق عملی شهید و خانواده‌های شاهد به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.تبصره- کلیه کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون توسط بنیاد، شهید شناخته شده‌اند همچنان شهید محسوب خواهند شد.
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
formats

ماده ۳۳

ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول واقع در کشور محل ماموریت خود با تعیین مشخصات و ارزش آنها از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.
تبصره:
آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
image_pdf
خانه قانون مالیاتهای مستقیم باب دوم- مالیات بر دارایی Archive for category "فصل چهارم: مالیات بر ارث" (برگه 6)