Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
formats

ماده ۹۲

ماده 92 [1] ‌پنجاه‌درصد (50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود.
    [1] . به موجب بند 20 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1394/4/31، تبصره این ماده حذف شده است.
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
خانه قانون مالیاتهای مستقیم باب سوم- مالیات بر درآمد Archive for category "فصل سوم: مالیات بر درآمد حقوق" (برگه 3)