Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
formats

ماده ۲۷

ماده 27 [1] حذف شده است .
formats

ماده ۲۸

ماده 28 [1] حذف شده است .
formats

ماده ۲۹

ماده 29 [1] حذف شده است .
formats

ماده ۳۰

ماده 30 [1] حذف شده است .
    [1] . به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1394/4/31، متن این ماده و تبصره آن حذف شده است.
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
formats

ماده ۳۱

ماده 31 [1] حذف شده است .
    [1] . به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1394/4/31، متن این ماده حذف شده است.
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
image_pdf
خانه قانون مالیاتهای مستقیم باب دوم- مالیات بر دارایی Archive for category "فصل چهارم: مالیات بر ارث" (برگه 3)