Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

بخشنامه شماره ۴۵۳۰/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۷


معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی بخشنامه شماره 4530/210 مورخ 1390/2/27 را به شرح زیر اعلام نموده است :
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 615 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19254 مورخ 1390/1/22 مبنی بر اینکه: «مطابق تبصره11ماده 53 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 … و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/7/27، موجب محدودیت در استفاده از مزایای مندرج در قانون فوق الذکر را برای اشخاصی که شرایط بهره مندی از آن را در تهران و سایر نقاط کشور دارا بوده اند فراهم آورده است. بنابراین بند (ز) بخشنامه معترض عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»
image_pdf

شماره:4530/210


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین بخشنامه شماره ۴۵۳۰/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۷