Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

اختیار صدور مجوز فعالیت کتابفروشی در اجرای تبصره بند یک ماده ۲ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اتحادیه های صنفی کتابفروشان


بخشنامه
در اجرای تبصره بند یک ماده 2 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 قانون مالیات های مستقیم ابلاغی طی بخشنامه شماره 149-93-200 مورخ 1393/12/25، به پیوست نامه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر واگذاری اختیار قانونی صدور مجوز فعالیت کتابفروشی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اتحادیه های صنفی کتابفروشان به شماره 75292-1 مورخ 1393/1/5، ارسال می گردد. بدیهی است با توجه به نامه شماره 77974-94-13 مورخ 1394/6/9 معاونت محترم امور فرهنگی وزارتخانه مزبور، لیست واجدین شرایط و دارندگان مجوز فعالیت کتابفروشی، با اعلام سالانه توسط وزارتخانه مذکور، جهت اقدام مقتضی به ادارات کل امور مالیاتی اعلام خواهد شد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
پیوست
image_pdf

شماره:82-94 200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین اختیار صدور مجوز فعالیت کتابفروشی در اجرای تبصره بند یک ماده ۲ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اتحادیه های صنفی کتابفروشان