Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ارسال فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

به پیوست تصویر نامه شماره 5700/11 مورخ 1396/08/01 رئیس محترم امور شرکت­ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات به همراه محصولات نرم افزاری تولیدی جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می­گردد. مقتضی است در خصوص اعمال امتیاز مالیاتی مقرر در بند (د) ماده (132) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی به موجب ماده(31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 با در نظر گرفتن فهرست مذکور و موارد ذیل اقدام قانونی لازم صورت پذیرد.

1.­ واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات به واحدهای تولید کننده و ارایه دهنده خدمات نرم ­افزار اطلاق می­شود که دارای پروانه بهره برداری از مرجع قانونی ذی ربط باشند.

2.­ منظور از پروانه بهره برداری مجوزی است که با رعایت مقررات و دستورالعمل­های مربوط توسط مراجع قانونی ذی­ربط و به عنوان پروانه بهره برداری صادر می­شود. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهره برداری تلقی نمی­شوند .پروانه ­های بهره ­برداری دارای مدت معین و همچنین پروانه­ های بهره برداری موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهره برداری پذیرفته می­شوند.

3.­ تاریخ صدور پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی، تاریخ شروع بهره برداری تلقی می­گردد، مگر آنکه تاریخ بهره برداری به طور جداگانه در آنها قید گردیده باشد.

4.­ امتیاز فوق الذکر صرفا به اشخاص حقوقی غیر دولتی که از تاریخ 1395/01/01 به بعد از طرف وزارتخانه ذی­ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر می­گردد و ملزم به اخذ تأییدیه­ های لازم از وزارتخانه­ های ذی­ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و رعایت تکالیف مقرر در اصلاحیه اخیر (1394/04/31) قانون مالیات­های مستقیم بوده اند، قابل تسری می­باشد.

5.­ درخصوص واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که پروانه بهره­ برداری آنها قبل از 1395/01/01 از سوی وزارتخانه های ذی­ربط صادر شده است، معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیات­های مستقیم ، با رعایت سایر مقررات قابل اعمال می باشد.  

                                                                                              نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

دانلود پیوست

image_pdf

شماره:134/96/230


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین ارسال فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱